Algemene info

p/a Meerstraat 51 – 1852 BEIGEM

info@kmderochusvrienden.be

Ondernemingsnr : 444128950

Aangesloten bij VLAMO : nr. VBR/0125/A

Repetities

Repetities hebben plaats iedere dinsdagavond in de parochiezaal te Beigem om 19h30. Iedereen is welkom om, bij een lekker drankje ( bier,wijn, koffie, …..) en/of versnaperingen, eens gezellig te babbelen met de aanwezige leden en sympathisanten.

Instrumenten worden in de mate van het mogelijke door ons ter beschikking gesteld.

Inlichtingen : Voorzitter of secretariaat

Optredens

Naast enkele vaste activiteiten zoals ons lente-, aperitief- en najaarsconcert, nemen we ook deel aan enkele concerten georganiseerd door de Gemeente Grimbergen. 


Wie zijn we en waar staan we voor

Toen in 1921 een aantal vrienden te Beigem een muziekvereniging stichtten, hadden zij waarschijnlijk nooit gedacht dat hun fanfare “DE ROCHUSVRIENDEN” zou uitgroeien tot de huidige bloeiende Koninklijke Muziekvereniging “DE ROCHUSVRIENDEN’, die ondertussen al meer dan 100 jaar bestaat.

Het spreekt voor zich dat er in deze tijdspanne heel wat is gebeurd  en dat de maatschappij heel wat aanpassingen heeft ondergaan, maar de visie van onze vereniging is niet veranderd.

We willen een plek zijn voor muzikanten van alle niveaus en achtergronden want we streven ernaar om een hechte gemeenschap van muzikanten te zijn, die graag samen muziek maken.  Al van in het begin werd door de stichters de aandacht gevestigd op het belang dat naast de muzikale waarden eveneens vriendschap en kameraadschap als basiswaarden van onze muziekvereniging naar voren geschoven werden.

Ook de missie is niet veranderd doorheen de jaren.  Als muziekvereniging hebben we als doel om  muziek te maken en te delen op een manier die mensen verbindt en inspireert.  We geloven dat muziek een krachtig instrument is om emoties te uiten, verhalen te vertellen en mensen samen te brengen. Als muziekvereniging willen we niet alleen onze vaardigheden verbeteren en onze passie voor muziek delen met anderen, maar ook bijdragen aan de gemeenschap.  We willen graag optreden op verschillende locaties om mensen in de buurt te inspireren en te entertainen.

Daarnaast willen we onze liefde voor muziek doorgeven aan de volgende generatie. Daarom investeren we in onze jeugd en willen we hen de nodige kennis en vaardigheden aanleren.  Door hen al heel snel te laten deelnemen aan ons instaporkest ‘DE ROCHUSSTARS’ laten wij beginnende muzikanten proeven van het samen muziek maken en geven we hen zo zelfvertrouwen en motivatie.


Hoe zijn we georganiseerd

DE ROCHUSSTARS

Instaporkest onder leiding van dirigent Benny Jacobs

KM DE ROCHUSVRIENDEN

Hoofdorkest waarin volgende instrumenten vertegenwoordigd worden: trombone, trompet, bugel, hoorn, euphonium, elektrische gitaar, slagwerk, bas, saxofoon, dwarsfluit, tuba, piccolo, …

Bestuur

Voorzitter: Wim Buelens –  wimbuelens@kmderochusvrienden.be

Secretaris, woordvoerster:  Isabelle Lamberts –  info@kmderochusvrienden.be

Penningmeester:  Eddy Versteele

Ondervoorzitter, Jeugd dirigent:  Benny Jacobs

Beleidsmedewerker:  Dirk Van Roy

Overige bestuursleden: Wendy Buelens, Steven De Prins, Pieter Mensalt, Marc Demeyer, Jurgen Knops

Jeugdvoorzitter: Gilles Van Nieuwenhove

Dirigent: Nik Goovaerts

In 1981 nam hij de beslissing om zijn humaniora-studies verder te zetten aan de Kunsthumaniora van Brussel, waar hij ondertussen zijn Eerste Prijs Notenleer behaalde.

In 1984 studeerde hij af aan deze school en ging zich verder verdiepen in de slagwerkwereld aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen. Daar was hij een van de laatste leerlingen van de heer Louis Cauberghs. Na het behalen van de prijzen voor Slagwerk, samenspel en Kamermuziek, begon hij zijn pedagogische studies voor elk van deze vakken. De stap naar het lesgeven was dus gezet. Hij werd later leraar slagwerk en kamermuziek aan de Kunsthumaniora van Brussel. Nog later aan de muziekacademies van Anderlecht, Halle en Schoten.

Toen hij in 1994 de kans kreeg om leraar slagwerk, samenspel en instrumentaal ensemble te worden aan het Stedelijk Conservatorium van Mechelen, nam hij deze kans met beide handen. Hij ontpopte de slagwerkklas tot een bloeiende cursus, met als gevolg het steeds groeiende aantal leerlingen slagwerk.

Buiten de job als leerkracht was en is Nik Goovaerts nog actief op andere vlakken. Een greep uit de lange lijst :


Doelstellingen en strategie

We hebben als doel muziek te maken en te delen op een manier die mensen verbindt en inspireert. Daarnaast willen we onze liefde voor muziek doorgeven en investeren we in onze jeugd.

Dankzij professionele opleidingen en herhaald repeteren trachten wij onze prestaties te verbeteren.  Door middel van marketing- en promotie-inspanningen en het geven van talrijke concerten leveren wij inspanningen om meer mensen te bereiken en te betrekken bij het verenigingsleven.

Naast al dat repeteren kunnen ook de concerten tellen.  We speelden met heel wat grote namen samen en er kwamen ook veel grote namen optreden. Helmut Lotti, Bart Kaël en Will Tura kwamen bijvoorbeeld al optreden. We speelden al samen met Eric Baranyanka, Coco Jr., Barbara Dex en Belle Perez.

Zowel tijdens onze opleidingen als tijdens onze wekelijkse repetities en concerten streven we naar het bereiken van volgende doelstellingen (gebaseerd op de doelstellingen van het DKO):


Opleiding

Aangezien wij een muziekvereniging zijn die rekening houdt met de verschillende achtergronden en interesses van toekomstige muzikanten kan een opleiding via verschillende sporen lopen. In samenspraak met leerling en/of ouders bekijken wij welk spoor het meest geschikt is.

Spoor 1: opleiding in onze eigen muziekschool

Onze muziekschool wil dé plaats zijn waar iedereen liefde voor muziek wordt bijgebracht. Een plaats waar iedereen die iets over muziek wil leren of die muziek wil (leren) beoefenen, terecht kan.

De allerkleinsten kunnen al aansluiten vanaf 7 jaar!  Ben je wat ouder.. geen probleem. Het is nooit te laat om te (her)beginnen en een oude hobby nieuw leven in te ‘blazen’. 

De notenleer

Heb je nog nooit muzieklessen gevolgd, dan start je vanzelfsprekend eerst met notenleer. Dit is de absolute basis voor een degelijke muziekopleiding. In groep krijg je de basisbegrippen van de notenleer aangeleerd. Deze lessen duren 3 jaar. Tijdens deze lessen laten we leerlingen ook kennismaken met de digitale wereld van de muziek app’s.  Op deze manier worden de theorielessen meteen omgezet in de praktijk.

 Een instrument kiezen en bespelen

Wij streven ernaar om kinderen die beginnen aan onze muziekschool vrij snel een instrument te laten kiezen en te leren bespelen. De theorie wordt op deze manier snel omgezet in de praktijk…. dit werkt drempelverlagend.

Onze muziekvereniging biedt een professionele opleiding. De muzieklessen worden verzorgd door vakbekwame en geschoolde lesgevers, zowel uit de schoot van onze vereniging, als door externe professionele leraars. Deze jeugdige en zéér gemotiveerde mensen maken gebruik van modern studiemateriaal om op een aangename manier de kunst van muziek aan te leren. Instrumenten worden gratis ter beschikking gesteld.

Wanneer we binnen onze vereniging niet beschikken over lesgevers voor bepaalde instrumenten wijzen we deze leerlingen door naar de muziekacademie.

 Samenspelen bij de Rochusstars, ons instaporkest

We laten onze leerlingen snel ervaren hoe leuk het is om zelf muziek te maken. Maar muziek maken is nog leuker met z’n allen samen! Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het samenspelen. Dit is leerzaam, inspirerend en vooral tof. Spelenderwijs leren ze naar elkaar te luisteren en rekening te houden met elkaar.  De muziek wordt naar keuze en moeilijkheidsgraad aangepast aan de behoeften van de beginnende muzikanten.

We bieden al onze leerlingen de mogelijkheid deel te nemen aan provinciale en nationale solistenwedstrijden.

Tijdens de wekelijkse repetities op dinsdag tussen 19u15 en 20u15 wordt er hard gerepeteerd, want jaarlijks spelen de (jeugd)muzikanten minstens 2 concerten.

 Musiceren bij de Rochusvrienden

Wanneer ze er klaar voor zijn, en dit beslissen de dirigenten en de lesgevers, kunnen de (jeugd)muzikanten naar het grote orkest overstappen. Dit wil echter niet zeggen dat zij niet meer mogen meespelen met het instaporkest. Verschillende actieve leden van de Rochusvrienden versterken de Rochusstars elke week door de repetities bij te wonen.

De repetities van de Rochusvrienden vinden elke dinsdag plaats van 20u15 tot 22u15.

Spoor 2: opleiding in samenwerking met het DKO – Gemeentelijke Academie van Grimbergen

De recente hervorming van het DKO heeft ertoe geleid dat de academies een zeer praktische scholing aanbieden die perfect aansluit bij de noden van onze muziekvereniging. De leerlingen krijgen er een uitstekende vorming in zowel notenleer als instrument.
De samenwerking richt zich ertoe dat leerlinge

het samenspel volgen binnen onze muziekvereniging, al dan niet in combinatie met het samenspel op de Academie.

De leraars van de Academie zowel als de dirigenten van de Rochusstars en de Rochusvrienden staan samen in voor de begeleiding en opvolging tijdens deze repetities. Het grote voordeel is dat de leerlingen bij ons terecht kunnen voor het samenspel in een goed lopend orkest in eigen omgeving met een interessant repertoire. De muziekvereniging geeft regelmatig optredens waardoor de leerlingen automatisch en stap voor stap de nodige podiumervaring opdoen.

Onze dirigenten en een verantwoordelijke van de Academie die de alternatieve leercontext opvolgt, volgen de vorderingen goed op en minstens 2 maal per schooljaar volgt een (schriftelijke) evaluatie.  Er zullen ook feedbackgesprekken gevoerd worden met de leerling en zijn ouders.  De evaluatie zal schouderklopjes en werkpunten bevatten rekening houdend met de persoonlijkheid en evolutie van de leerling.

De beginnende muzikanten moeten echter niet  wachten tot ze hun 2de graad afgewerkt hebben op de Academie om kennis te maken met en aan te sluiten bij onze vereniging.  In de jaren ervoor organiseren wij tal van activiteiten waarin de leerlingen hun ervaring en kennis die zij op de Academie hebben opgebouwd kunnen tonen. Er zijn bijvoorbeeld samenspel momenten (thematisch), toonmomenten (toneeltjes en andere intermezzo stukje) en/of deelname tijdens concerten,  een tweejaarlijks muziekkamp dat steevast afgesloten wordt met een concert van de Rochusstars, …

We sommen nog even enkele belangrijke voordelen op van meespelen bij onze vereniging:


Visie op de toekomst

Wie de jeugd heeft … heeft de toekomst!

De uitdaging voor de toekomst blijft ongetwijfeld het zoeken en vinden van het evenwicht tussen de jeugd en de oudere generatie. Alleen op deze wijze kan een permanente doorstroming van de jeugd naar de muziekvereniging en een harmonieuze samenwerking verzekerd worden.

De wil, de inzet en het talent zijn voorhanden. Daarom denken wij dat onze bloeiende muziekvereniging de toekomst met een gerust gemoed tegemoet kan zien.


Historiek voorzitters

Ere-voorzitters

Graaf Etienne Cornet d’Elzius de Peissant  1921 – 1932

René Jochmans  1932 –  ?

Serge Guyot de Mishaegen  ( 1962 – 1965)??

Jan De Blay  1982 – 1989

Jacques Becker  06/08/2012 – 09/02/2013

Voorzitters

Frans Jochmans  1921 – 1925

René Jochmans  1925 – 1932

Viktor De Groef  1932 – 1935

Jan De Blay  1935 – 1982

Louis De Blay  1982 – 2005

Jacques Becker  Waarnemend voorzitter van 30/10/2005  Voorzitter van 07/10/2006 – 06/08/2012

Wim Buelens   06/08/2012 –

Lijflied

En we zijn De Rochusvrienden

En we zijn De Rochusvrienden

En we maken veel plezier

En we geven gene moed verloren

Zolang we zijn op zwier .

2 X

Rochus vieren o dat is plezant

Dansen zwieren o wat schone kans

Ziet hoe lustig elk zijn potje drinkt

Tot dat het uur van de welrust weerklinkt

Dus vooruit naar onze zaal

Waar ’t muziek zo lustig speelt

Onder ons Rochusvrienden amuseren wij ons goed ,