Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Daarom hebben we in 2012 een heuse jeugdmuziekvereniging opgericht.

Op een leuke manier muziek samen aanleren, dat is de bedoeling. En daar zijn onze “Rochus Stars” goed mee bezig…

In een zo pril mogelijk stadium mag je al meedoen in de groep en dat geeft zelfvertrouwen. En dat motiveert!

Door mee te spelen bij het jeugdorkest wordt je ook sneller vertrouwd met het ‘samenspel’ met als grootste voordeel een makkelijkere doorstroom naar het grote korps.

De dirigent geeft tijdens de repetities uitleg en stimuleert jou om nog beter te worden.

Vanzelfsprekend zijn uitvoeringen voor publiek een echte uitdaging. Dit gebeurt enkele keren per jaar. Zo hadden we dit jaar al erg veel succes op ons matinee concert, en liggen er nog enkele leuke uitdagingen voor ons.

De huidige groep van zo’n 40 jeugdige muzikanten (de meesten zijn jonger dan 15 jaar) kan natuurlijk altijd uitgebreid worden. Bezoek geheel vrijblijvend een keer een repetitie!

Bestuur

Voorzitter :   Gilles Van Nieuwenhove

Secretaris: : rochusstars@kmderochusvrienden.be

Penningmeester: Pieter Mensalt

Bestuursleden:

Nils van Roy

Wouter Versteele

Morgan Reeskens

Victor Reeskens

Dirigent:  Benny Jacobs

Repetities

Onze allerjongste muzikanten spelen het eerste uurtje mee met de Rochusvrienden elke dinsdagavond, vanaf 19h30.

Voor een concert worden eventueel extra repetities voorzien.