Muziekopleiding

Aangezien wij een muziekvereniging zijn die rekening houdt met de verschillende achtergronden en interesses van toekomstige muzikanten kan een opleiding via verschillende sporen lopen. In samenspraak met leerling en/of ouders bekijken wij welk spoor het meest geschikt is.

Spoor 1: opleiding in onze eigen muziekschool

Onze muziekschool wil dé plaats zijn waar iedereen liefde voor muziek wordt bijgebracht. Een plaats waar iedereen die iets over muziek wil leren of die muziek wil (leren) beoefenen, terecht kan.

De allerkleinsten kunnen al aansluiten vanaf 7 jaar!  Ben je wat ouder.. geen probleem. Het is nooit te laat om te (her)beginnen en een oude hobby nieuw leven in te ‘blazen’. 

De notenleer

Heb je nog nooit muzieklessen gevolgd, dan start je vanzelfsprekend eerst met notenleer. Dit is de absolute basis voor een degelijke muziekopleiding. In groep krijg je de basisbegrippen van de notenleer aangeleerd. Deze lessen duren 3 jaar. Tijdens deze lessen laten we leerlingen ook kennismaken met de digitale wereld van de muziek app’s.  Op deze manier worden de theorielessen meteen omgezet in de praktijk.

 Een instrument kiezen en bespelen

Wij streven ernaar om kinderen die beginnen aan onze muziekschool vrij snel een instrument te laten kiezen en te leren bespelen. De theorie wordt op deze manier snel omgezet in de praktijk…. dit werkt drempelverlagend.

Onze muziekvereniging biedt een professionele opleiding. De muzieklessen worden verzorgd door vakbekwame en geschoolde lesgevers, zowel uit de schoot van onze vereniging, als door externe professionele leraars. Deze jeugdige en zéér gemotiveerde mensen maken gebruik van modern studiemateriaal om op een aangename manier de kunst van muziek aan te leren. Instrumenten worden gratis ter beschikking gesteld.

Wanneer we binnen onze vereniging niet beschikken over lesgevers voor bepaalde instrumenten wijzen we deze leerlingen door naar de muziekacademie.

 Samenspelen bij de Rochusstars, ons instaporkest

We laten onze leerlingen snel ervaren hoe leuk het is om zelf muziek te maken. Maar muziek maken is nog leuker met z’n allen samen! Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het samenspelen. Dit is leerzaam, inspirerend en vooral tof. Spelenderwijs leren ze naar elkaar te luisteren en rekening te houden met elkaar.  De muziek wordt naar keuze en moeilijkheidsgraad aangepast aan de behoeften van de beginnende muzikanten.

We bieden al onze leerlingen de mogelijkheid deel te nemen aan provinciale en nationale solistenwedstrijden.

Tijdens de wekelijkse repetities op dinsdag tussen 19u15 en 20u15 wordt er hard gerepeteerd, want jaarlijks spelen de (jeugd)muzikanten minstens 2 concerten.

 Musiceren bij de Rochusvrienden

Wanneer ze er klaar voor zijn, en dit beslissen de dirigenten en de lesgevers, kunnen de (jeugd)muzikanten naar het grote orkest overstappen. Dit wil echter niet zeggen dat zij niet meer mogen meespelen met het instaporkest. Verschillende actieve leden van de Rochusvrienden versterken de Rochusstars elke week door de repetities bij te wonen.

De repetities van de Rochusvrienden vinden elke dinsdag plaats van 20u15 tot 22u15.

Spoor 2: opleiding in samenwerking met het DKO – Gemeentelijke Academie van Grimbergen

De recente hervorming van het DKO heeft ertoe geleid dat de academies een zeer praktische scholing aanbieden die perfect aansluit bij de noden van onze muziekvereniging. De leerlingen krijgen er een uitstekende vorming in zowel notenleer als instrument.
De samenwerking richt zich ertoe dat leerlinge

het samenspel volgen binnen onze muziekvereniging, al dan niet in combinatie met het samenspel op de Academie.

De leraars van de Academie zowel als de dirigenten van de Rochusstars en de Rochusvrienden staan samen in voor de begeleiding en opvolging tijdens deze repetities. Het grote voordeel is dat de leerlingen bij ons terecht kunnen voor het samenspel in een goed lopend orkest in eigen omgeving met een interessant repertoire. De muziekvereniging geeft regelmatig optredens waardoor de leerlingen automatisch en stap voor stap de nodige podiumervaring opdoen.

Onze dirigenten en een verantwoordelijke van de Academie die de alternatieve leercontext opvolgt, volgen de vorderingen goed op en minstens 2 maal per schooljaar volgt een (schriftelijke) evaluatie.  Er zullen ook feedbackgesprekken gevoerd worden met de leerling en zijn ouders.  De evaluatie zal schouderklopjes en werkpunten bevatten rekening houdend met de persoonlijkheid en evolutie van de leerling.

De beginnende muzikanten moeten echter niet  wachten tot ze hun 2de graad afgewerkt hebben op de Academie om kennis te maken met en aan te sluiten bij onze vereniging.  In de jaren ervoor organiseren wij tal van activiteiten waarin de leerlingen hun ervaring en kennis die zij op de Academie hebben opgebouwd kunnen tonen. Er zijn bijvoorbeeld samenspel momenten (thematisch), toonmomenten (toneeltjes en andere intermezzo stukje) en/of deelname tijdens concerten,  een tweejaarlijks muziekkamp dat steevast afgesloten wordt met een concert van de Rochusstars, …

We sommen nog even enkele belangrijke voordelen op van meespelen bij onze vereniging:


De Rochusstarts hebben een overeenkomst met de Gemeentelijke Academie Grimbergen(GAG) voor “leren in een alternatieve leercontext“.

Leerlingen van de academie kunnen een vak geheel of gedeeltelijk volgen bij de Rochus Stars, als alternatieve leercontext. De Rochus Stars  voldoen hiervoor aan alle kwalitatieve bepalingen uit het decreet van 9 maart 2018, betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

Meer info over de alternatieve leercontext. Klik HIER